Kroužky v MŠ

Logopedický kroužek  – (kroužek na podporu rozvoje komunikačních schopností dítěte)
V mateřské škole probíhá logopedický kroužek – neboli logopedická prevence podporující zdravý rozvoj řeči. Ke zdravé řeči patří nejen čistá výslovnost hlásek, ale i tempo a obsah mluveného slova. V kroužku probíhají dechová cvičení, zvukové hry, rozvíjení obratnosti mluvidel i rozprava nad obrázky. To vše náleží k podpoře přirozeného rozvoje komunikace.

Keramický kroužek
Keramický kroužek v mateřské škole probíhá od ledna roku 2016 pod vedením pedagogického sboru. Kroužek keramiky navštěvuje celkem 17 dětí. Děti si vyrábí výrobky, kterými zdobí naší školičku, své pokojíčky či obdarovávají své nejbližší. Keramický kroužek přispívá k rozvoji jejich dovedností a pomáhá jim už od malička pěstovat vztah k umění a kráse. Zároveň je keramika povede i k aktivní tvořivé činnosti.