Zaměstnanci MŠ

V mateřské škole pracují dvě učitelky, jedna učitelka s funkcí pedagogického asistenta a jedna provozní pracovnice.

vedoucí učitelka MŠ: HANA LAMPÁRKOVÁ

učitelka MŠ: ANEŽKA ČERVINKOVÁ, JITKA MAUEROVÁ (+pedagogický asistent)

školnice MŠ: MAGDA VODSTRČILOVÁ