Přijímání žáků

– zápis do MŠ je každoročně od 2. do 16. května
– veřejnost je o přesném termínu zápisu upozorněna v Občasníku obecního zastupitelstva, vylepením plakátů v prodejně Jednota a prodejně Jarka

– do MŠ jsou přijímány děti ve věku 3 – 7 let

– není-li kapacita MŠ při zápisu naplněna, jsou děti přijímány i v průběhu  školního roku

– rodičům nově příchozích dětí nabízíme adaptaci, která je přizpůsobená   potřebám dítěte

– integraci postižených dětí se nebráníme, podmínky integrace budou upraveny  podle potřeb postiženého dítěte – IVP= (individuální vzdělávací plán)

Do MŠ mohou být přijímány i děti rodičů pobírajících rodičovský příspěvek.

V případě volných míst přijímáme i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Opatovec.

Žádost o přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání 

stáhnout strana 1

stáhnout strana 2