Přijímání žáků

– zápis do MŠ je každoročně od 2. do 16. května
– veřejnost je o přesném termínu zápisu upozorněna v Občasníku obecního zastupitelstva, vylepením plakátů v prodejně Jednota a prodejně Jarka

– do MŠ jsou přijímány děti ve věku 2 – 7 let (v letošním roce musí mít místo v mš děti starší 3 let)

– není-li kapacita MŠ při zápisu naplněna, jsou děti přijímány i v průběhu  školního roku

– rodičům nově příchozích dětí nabízíme adaptaci, která je přizpůsobená   potřebám dítěte

– integraci postižených dětí se nebráníme, podmínky integrace budou upraveny  podle potřeb postiženého dítěte – IVP= (individuální vzdělávací plán)

– odklad povinné školní docházky –  je vypracován IVP

Do MŠ mohou být přijímány i děti rodičů pobírajících rodičovský příspěvek.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ pro školní rok 2020/2021

– trvalé místo bydliště v Opatovci
– dítě starší 5 let (k 31. 8. 2020) – povinná školní docházka
– dítě starší 4 let (k 31. 8. 2020)
– dítě starší 3 let (k 31. 8. 2020)
– dítě starší 2 let (k 31. 8. 2020)

V případě volných míst přijímáme i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Opatovec.