Důležité informace

6:15 – 8:30     – příchod dětí do mateřské školy,  předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volné  spontánní aktivity dětí

8:30 – 9:00     – řízené pohybové aktivity, osobní  hygiena, svačina

9:00 – 9:30     -činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

9:30 – 11:30    -pobyt dětí venku, případně náhradní  činnosti

11:30 –12:15   -oběd, osobní hygiena dětí

12:15 –14:30   -spánek a odpočinek dětí respektující individuální potřeby jednotlivců, činnosti děti s nižší potřebou spánku, osobní hygiena, svačina

14:30 – 15:45  -volné aktivity dětí,řízené činnosti, odchod dětí domů