Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude dle pokynů MŠMT letos zápis nových dětí do naší MŠ probíhat jinou formou a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis proběhne v termínu 6. – 15. 5. 2020. V těchto dnech bude u vchodu do MŠ umístěna schránka na Vámi vyplněné formuláře.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Pro podání žádosti, prosíme, stáhněte a vyplňte tento formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (viz soubor výše).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné době však nenavštěvujte kvůli potvrzení praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
2. doloží kopii očkovacího průkazu

K vyplnění použijte formulář „Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte“ (viz soubor výše).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2020/2021

– místo trvalého bydliště v Opatovci
– dítě starší 5 let (k 31. 8. 2020) – povinná školní docházka
– dítě starší 4 let (k 31. 8. 2020)
– dítě starší 3 let (k 31. 8. 2020)
– dítě starší 2 let (k 31. 8. 2020)

V případě volných míst přijímáme i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Opatovec.
Není-li kapacita MŠ při zápisu nalněna, jsou děti přijímány i během školního roku.
Do MŠ mohou být přijímány i děti rodičů pobírající rodičovský příspěvek.


Vážení rodiče, zde vkládáme několik odkazů na webové stránky, kde se můžete inspirovat některými zajímavými a zábavnými činnostmi a zpříjemnit si tak čas strávený doma s dětmi:

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
https://www.detskestranky.cz/
https://www.alik.cz/
https://www.berneska.cz/predskolaci/
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
https://prosisu.blogspot.com/