Informace k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

Vzhledem ke COVID-19, dle doporučení MŠMT pro provoz škol

 • Informace o aktuálních opatřeních, hygienických i protiepidemických pravidel budou zveřejněna na nástěnkách u vstupu do šaten, na webových stránkách školy
 • Nutné dodržování základních hygienických pravidel
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění(kašel, rýma, teplota, dušnost, nevolnost)

Pro děti trpící alergií- projevy alergie mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění, je proto potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem, v jakém období dítě alergií trpí a její projevy. Tuto skutečnost potvrzuje i praktický lékař pro děti a dorost.

 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • Dítě bude mít s sebou v šatně 1 roušku, pro případnou potřebu v uzavřeném podepsaném sáčku (při příznacích respiračního onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ)
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní
 • Po příchodu do budovy dospělý provede desinfekci rukou, děti po odchodu ze šatny si umyjí ruce mýdlem a vodou
 • Osoba doprovázející děti uvnitř školy, omezí pobyt na nezbytně nutnou dobu
 • Při vyzvednutí dítěte ze školy, nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení
 • Prostory školy budou pravidelně dezinfikovány a často důkladně větrány
 • Dětem bude zajištěna strava za dodržování hygienických pravidel

Vážení rodiče, zde vkládáme několik odkazů na webové stránky, kde se můžete inspirovat některými zajímavými a zábavnými činnostmi a zpříjemnit si tak čas strávený doma s dětmi:

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
https://www.detskestranky.cz/
https://www.alik.cz/
https://www.berneska.cz/predskolaci/
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
https://prosisu.blogspot.com/