Informace k provozu MŠ

Informace k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

Vzhledem ke COVID-19, dle doporučení MŠMT pro provoz škol

 • Informace o aktuálních opatřeních, hygienických i protiepidemických pravidel budou zveřejněna na nástěnkách u vstupu do šaten, na webových stránkách školy
 • Nutné dodržování základních hygienických pravidel
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění(kašel, rýma, teplota, dušnost, nevolnost)

Pro děti trpící alergií- projevy alergie mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění, je proto potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem, v jakém období dítě alergií trpí a její projevy. Tuto skutečnost potvrzuje i praktický lékař pro děti a dorost.

 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • Dítě bude mít s sebou v šatně 1 roušku, pro případnou potřebu v uzavřeném podepsaném sáčku (při příznacích respiračního onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ)
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní
 • Po příchodu do budovy dospělý provede desinfekci rukou, děti po odchodu ze šatny si umyjí ruce mýdlem a vodou
 • Osoba doprovázející děti uvnitř školy, omezí pobyt na nezbytně nutnou dobu
 • Při vyzvednutí dítěte ze školy, nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení
 • Prostory školy budou pravidelně dezinfikovány a často důkladně větrány
 • Dětem bude zajištěna strava za dodržování hygienických pravidel

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka