O školce

Mateřská škola je oddělenou součástí základní školy a je umístěna ve 2. podlaží budovy OÚ Opatovec. V letošním školním roce 2020/2021 je jednotřídní. Celkem letos navštěvuje školku 24 dětí.
V mateřské škole byly v roce 2006 nově zrekonstruovány prostory šatny, Wc, umývárny a herny. V roce 2010 byla vyměněna okna, sníženy a zatepleny stropy. V mateřské škole byly v roce 2013 nově zrekonstruovány prostory ložnice a herny.
Třída je rozdělena na dvě části. Prostor se stolky slouží jako jídelna, ale také je místem pro práci u stolečků (výtvarná činnost, skládání,stříhání, …). V jídelně je umístěn logopedický koutek pro individuální logopedickou činnost. Druhá část třídy tvoří větší prostor pro různé individuální a skupinové hry. Tento prostor je rozdělen do několika částí: kuchyňka, počítačové centrum, centrum pro hry se stavebnicí, centrum těl. aktivit, centrum hudby. Tyto části lze podle potřeby změnit. Školka má samostatnou ložnici, kde děti tráví svůj odpolední klid.
MŠ je obklopena zahradou, kterou od okolí odděluje živý plot. Na zahradě jsou dvě pískoviště, dřevěná průlezka se skluzavkou, tabule pro psaní a kreslení. Děti mají dostatečný prostor pro jízdu na koloběžkách, volný pohyb, pohybové hry. Další výhodou MŠ je blízkost sportovního areálu s umělým povrchem, které můžeme bezprostředně využívat.
V tomto školním roce mohou děti navštěvovat kroužek keramiky vedený paní učitelkou Lampárkovou.
Starší děti mají opět možnost zúčastnit se plaveckého výcviku a je naplánován lyžařský výcvik společně se základní školou.
Jako každý rok se snažíme dětem zpestřit výchovně-vzdělávací činnost dalšími různými zajímavými akcemi a výlety (návštěva knihovny ve Svitavách, návštěva solné jeskyně, Drakiáda, tradiční vánoční dílničky pro rodiče s dětmi, společné Vánoce se ZŠ, besídka ke Dni matek, společný výlet i s rodiči, různá kulturní představení, besedy, tradiční Zahradní slavnost společně se ZŠ…).