O školce

Mateřská škola je oddělenou součástí základní školy, je jednotřídní umístěná ve 2. podlaží budovy OÚ Opatovec.
V mateřské škole byly v roce 2006 nově zrekonstruovány prostory šatny, Wc, umývárny a herny. V roce 2010 byla vyměněna okna, sníženy a zatepleny stropy. V mateřské škole byly v roce 2013 nově zrekonstruovány prostory ložnice a herny.
Třída je rozdělena na dvě části. Prostor se stolky slouží jako jídelna, ale také je místem pro práci u stolečků (výtvarná činnost,skládání,stříhání,..). V jídelně je umístěn logopedický koutek pro individuální logopedickou činnost.Druhá část třídy tvoří větší prostor pro různé individuální a skupinové hry. Tento prostor je rozdělen do několika částí: kuchyňka, počítačové centrum,centrum pro hry se stavebnicí, centrum těl. aktivit, centrum hudby. Tyto části jdou podle potřeby změnit.Malá třída je rozdělena na hrací prostor a prostor pro práci u stolečků.
MŠ je obklopena zahradou, kterou od okolí odděluje živý plot. Na zahradě jsou dvě pískoviště, dřevěná průlezka se skluzavkou, tabule pro psaní a kreslení. Děti mají dostatečný prostor pro jízdu na koloběžkách, volný pohyb, pohybové hry. Další výhodou MŠ je blízkost sportovního areálu s umělým povrchem, které můžeme bezprostředně využívat.