O školce

Mateřská škola je oddělenou součástí základní školy a je umístěna ve 2. podlaží budovy OÚ Opatovec. V letošním školním roce 2019/2020 je dvoutřídní – třída Berušek (menší děti) a třída Včeliček (starší děti). Celkem letos navštěvuje školku 32 dětí (13 + 19).
V mateřské škole byly v roce 2006 nově zrekonstruovány prostory šatny, Wc, umývárny a herny. V roce 2010 byla vyměněna okna, sníženy a zatepleny stropy. V mateřské škole byly v roce 2013 nově zrekonstruovány prostory ložnice a herny.
Třída pro starší děti je rozdělena na dvě části. Prostor se stolky slouží jako jídelna, ale také je místem pro práci u stolečků (výtvarná činnost, skládání,stříhání, …). V jídelně je umístěn logopedický koutek pro individuální logopedickou činnost. Druhá část třídy tvoří větší prostor pro různé individuální a skupinové hry. Tento prostor je rozdělen do několika částí: kuchyňka, počítačové centrum, centrum pro hry se stavebnicí, centrum těl. aktivit, centrum hudby. Tyto části lze podle potřeby změnit. Malá třída je rozdělena na hrací prostor a prostor pro práci u stolečků.
MŠ je obklopena zahradou, kterou od okolí odděluje živý plot. Na zahradě jsou dvě pískoviště, dřevěná průlezka se skluzavkou, tabule pro psaní a kreslení. Děti mají dostatečný prostor pro jízdu na koloběžkách, volný pohyb, pohybové hry. Další výhodou MŠ je blízkost sportovního areálu s umělým povrchem, které můžeme bezprostředně využívat.
V tomto školním roce mohou starší děti navštěvovat kroužek keramiky vedený paní učitelkou Lampárkovou. Každé druhé úterý mohou předškolní děti strávit zábavné odpoledne s angličtinou s paní učitelkou Mauerovou.
Starší děti mají opět možnost zúčastnit se plaveckého výcviku a již druhým rokem je naplánován lyžařský výcvik společně se základní školou.
Jako každý rok se snažíme dětem zpestřit výchovně-vzdělávací činnost dalšími různými zajímavými akcemi a výlety (návštěva knihovny ve Svitavách, návštěva solné jeskyně, Drakiáda, tradiční vánoční dílničky pro rodiče s dětmi, společné Vánoce se ZŠ, besídka ke Dni matek, společný výlet i s rodiči, různá kulturní představení, besedy, tradiční Zahradní slavnost společně se ZŠ…).